برای شرکت در قرعه کشی ماهیانه کانال تلگرامی

 ایران ترمز 

می بایست فقط از اعضای این کانال باشید.

WWW.TELEGRAM.ME/IRANTORMOZ

جایزه قرعه کشی شهریورماه :

یک عدد کیف چرم